Bij een lineaire hypotheek betaalt u gedurende de looptijd maandelijks een vast bedrag als aflossing van uw lening.Bij een levenhypotheek sluit u zowel een lening af als een levensverzekering. Het veld dat u wilt berekenen moet u met de radiobutton selecteren. De netto maandelijkse lasten van een hypothecaire lening worden in hoge mate beļnvloed. Alsmaar lager wordend fiscaal voordeel, en daardoor steeds hoger wordende netto maandlasten.

Bij een lineaire hypotheek betaalt u gedurende de looptijd maandelijks een vast bedrag als aflossing van uw lening. Iedere specifieke situatie vraagt om een advies op maat. De totale rentelasten zijn hoger vergeleken met een lineaire hypotheek. De hoogte van de rente hoeft niet per definitie 30 jaar vastgezet te zijn. Gemiddeld wordt een hypotheek voor uiterlijk 30 jaar afgesloten. Een bijzonder aspect van het risico van hypotheken is gelegen in het fiscale aspect.

Lagere aanvangslasten vergeleken met de lineaire hypotheek. Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen hypotheekrente en lost u niets af van de oorspronkelijke hypotheeksom. Daarnaast betaalt u over het nog uitstaande hypotheekbedrag rente. Het is logisch dat bij elke informatie dat u tot zich neemt er twee vragen opkomen. Consumenten denken dat ze bij verkoop van hun huis de overwaarde in de nieuwe woning moeten steken.

Dat is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt. Over gehele looptijd netto meestal een stuk duurder dan andere hypotheekvormen. Oversluiten brengt fiscale consequenties met zich mee die gedurende de gehele looptijd doorwerken. Voor jonge mensen of starters is het vaak lastig om een huis te kopen vanwege hun lage inkomsten.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu