Bij een echtscheiding op grond van fout liggen de zaken anders.Uitgangspunt is dat het gezamenlijk gezag van de ouders na de echtscheiding doorloopt. Op echtgenoten rust immers de verplichting samen te wonen. Vrijwel alle onderwerpen over echtscheiding, omgangsregeling en omgangsrecht komen aan bod. De fout van de ene echtgenoot heft dus de fout van de andere niet op. In Amerika bestaan al verschillende soorten oudercursussen die ingaan op de gevolgen van een echtscheiding voor de kinderen.

Een detective kan bij een echtscheiding wel eens nuttige zaken achterhalen. Eventuele geschillen kunnen zij aan de rechter voorleggen. Ons doel is om iedereen op gelijke wijze en onpartijdig informatie over echtscheiding te geven. Aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor een overheidssubsidie van toepassing is. Echtscheiding is het ontbinden van het burgerlijk huwelijkscontract tijdens het leven van de echtgenoten, onder de voorwaarden en in de gevallen voorziene wet. Voor mensen die aan scheiding denken of erbij betrokken zijn; samengesteld door mensen die het hebben meegemaakt; gesteund door deskundigen. Hoofdregel is dan ook dat het ouderlijk gezag na de echtscheiding gewoon doorloopt.

Scheiding en omgangGids bij echtscheiding en omgangsregeling. Ook bleek het niet uit te maken hoe oud het kind was tijdens de scheiding. Bij een echtscheiding op grond van fout liggen de zaken anders.

Anderzijds valt niet te ontkennen dat ook chronische of heftige conflicten tussen de ouders ernstige gevolgen hebben voor de kinderen. Vandaar dat het aangewezen is op dat vlak voorzorgen te nemen. Het Hof van Cassatie is echter een andere mening toegedaan Cass. De kantoororganisatie is goedgekeurd en gecertificeerd door de Nederlandse Orde van Advocaten. Andere gevallen zijn iets meer voor de hand liggend.

Overigens is er natuurlijk meer nodig dan alleen een praatgroep, om problemen te voorkomen. Ook dan blijft het ouderschap voor beide partners bestaan. Deze opgave moet volledig en naar waarheid gebeuren. De kinderen gaven zelf aan dat het beter met hen ging, dat ze minder last hadden van depressieve gevoelens, en dat ze beter begrepen waarom de ouders waren gescheiden. Hierbij kan de notaris de rol van bemiddelaar vervullen. Ook voor de gemeenschappelijke schulden moeten regelingen worden getroffen. Het recht van de grootouders is echter niet absoluut.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu