Bewaar altijd een kopie van brieven die u schrijft.Duerwaarder Beslag Leggen Op Loon Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen en soorten van beslag. Al dit soort leningen of kredietvormen zijn schulden. Weet u zelf een koper die een gunstige prijs biedt, meldt dit dan aan de financier. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig.

Reageer altijd op een incassobureau of deurwaarder. Pas als die betaald zijn, trekken ze verdere betalingen af van de hoofdsom. Deze kan dan nagaan of hij iets aan het gelegde beslag kan doen. Betaal je dan nog niet, dan kan de schuldeiser het bedrijf dus via de rechter proberen toch zijn geld te krijgen. Indien blijkt dat bij de wanbetaler er geen mogelijkheid is het volledige bedrag te incasseren zullen de kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu