Beschrijving van apparatuur voor persgasauto's door hem en J.Rekening-courant van Cornelia Johanna van de Poll, vrouw van D. Gedicht van Nicolaas Beets als nieuwjaarswens van M. Onderhandse akte van scheiding van de nalatenschap van wijlen jhr.

Fotoafdrukken van handtekeningen van diverse leden van de familie Van de Poll en aangetrouwd van 1803 tot 1870. In lid 2 zijn de gevolgen van de inkorting of het verhaal geregeld. Van een en ander wordt melding gemaakt in het proces-verbaal. Kwitantie van Jacobus van de Poll Jacobusz en Louisa Rutgers voor zijn ouders Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters voor een bedrag van fl. Genealogische aantekeningen uit de literatuur betreffende Agnes van Pallant, gehuwd met Simon de Neufville in ca.

Aandelen van de Chicago North Western Spoorweg Mij. Ledenblad van de Orde van Sint-Jan in Nederland, nrs.

Uitgegane brieven van Archibald van de Poll aan de notarissen J. Kwartierstaten van David Matheus van Gelder de Neufville 1858-1938. Staten van maandelijkse uitgaven per post van de begroting. Aantekening door Fredrik Harman van de Poll betreffende de nalatenschap van Archibald van de Poll jr.

Kennisgeving van het overlijden van Jan Willem Schaaper. Afschrift van de akte van contractontbinding uit 1889 tussen H.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu