Belgische beleggers in september zijn opmars verder.Lening U G Belgische beleggers in september zijn opmars verder. Een initiatief van Toon Lowette en Leo Van Dorsselaer. Patio verzorgde ook de administratieve diensten voor het maandblad Deng.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu