Belangrijke aandachtspunten in het nieuwe erfrecht.Testament Aan Voldoen Een van de belangrijkste redenen is het vastleggen van een voogdijbenoeming; daar heb ik eerder al uitgebreid bij stil gestaan zie het archief van deze column. Voor kinderen van 23 jaar of jonger geldt een ruimere vrijstelling. Belangrijke aandachtspunten in het nieuwe erfrecht.

Alleen uw eigen kinderen worden volgens de wet als erfgenaam aangewezen. Toch was zijn dood een wonderlijk positieve en edelmoedige daad. Wie daarvan wil afwijken, kan een testament laten opstellen. Het erfrecht geeft voornamelijk regels voor de vererving van vermogen. De huidige wet maakt het bijvoorbeeld mogelijk om stiefkinderen via een testament hetzelfde te behandelen als je eigen kinderen, zonder dat je eigen kinderen daar bezwaar tegen kunnen maken. Deze verdeling wordt de wettelijke verdeling genoemd. De andere erfgenamen moeten hun medewerking hieraan verlenen.

Tot zover enige situaties die tot afwijken van de wet zouden kunnen nopen, door middel van een testament. Het kan immers zijn dat u later naar een ander land verhuist. Hoe beter je aan deze criteria voldoet, hoe meer je naar de vrijstelling en de lagere percentages toegroeit.

Een rechtskeuze moet duidelijk zijn, dat wil zeggen er mogen geen misverstanden over bestaan wat u bedoelt. Met behulp van deze column van Niels van de Griend, notaris te Weesp, kunt u zich alvast voorbereiden. De legitieme portie bedraagt de helft van het wettelijk erfdeel, ongeacht het aantal kinderen. Geadopteerde kinderen worden nog steeds beschouwd als gewone kinderen. Het kan zijn dat u in het buitenland een rechtskeuze uitbrengt of heeft uitgebracht al dan niet in combinatie met een testament. Hij of zij mag ook de nalatenschap afwikkelen en legaten uitkeren. De duur van het bewind wordt vastgelegd in het testament. Ook kunnen er delen van de wettelijke verdeling worden aangepast. Dit geldt ook voor de opbrengsten van die goederen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu