Belanghebbenden hebben per definitie belang bij de onderneming.Belanghebbenden De rechtsbescherming van pleegouders gaat dan een rol spelen. Ofwel zal maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen. Er zijn verschillende belanghebbende partijen die betrokken zijn bij het gebruik, de opleiding en de financiering van een geleidehond. Het gewenningsproces kan plaatsvinden in de eigen omgeving zodat het verblijf op de school wordt bekort. De training kan verspreid in de tijd worden gegeven zodat de belasting beter verdeeld wordt. De verbeteringen die bereikt kunnen worden met de inzet van de DogSim als hulpmiddel zijn verschillend voor de diverse betrokkenen. Kaart wordt per kalenderjaar verstrekt en vooruit betaald. Als het percentage mismatch verlaagd zou kunnen worden geeft dit al een forse opbrengst. Deze partijen streven ieder naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en efficiŽntie.

Een belanghebbende kan het college van burgemeester en wethouders om een aanwijzing vragen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu