Bekijk alle artikelen waarvan de naam begint met Curator.Curator Als curator treedt de advocaat op als een vertrouwenspersoon van het gerecht. De wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling werd opgeheven. De curator is dan bevoegd om het beheer te voeren over de onderneming. Euthanasie en de bijbehorende verklaringen mogen niet. De schuldenaar is verplicht om de curator van alle informatie te voorzien die nodig is. Voortaan is de koopman verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. De curator is de enige die nog handelend mag optreden. De curator is dan verplicht alle door de kantonrechter gewenste inlichtingen te geven.

De wet bepaalt niet wie als bijzondere curator benoemd kan worden. Voorheen bedroeg de termijn drie dagen, wat als te kort en te onrealistisch werd beschouwd. Er staat een bericht op van Curator om inlichtingen tbv fraude superconfex. Als een bedrijf failliet is kan je dit wel natrekken bij de KvK. Ook mag de curator alle correspondentie aangaande het bedrijf lezen. Belangrijkste koersschommelingen op de Beurs van Brussel. Wanneer de curator wordt tegengewerkt kan hij dwangmaatregelen treffen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu