Begin oktober wisten de media te melden dat studenten er op los lenen.Begin oktober wisten de media te melden dat studenten er op los lenen. Het gezinsvermogen is per 1 januari van het jaar van aanvraag niet hoger dan Euro 35. Heeft u een contract voor bepaalde tijd dan kunt u hooguit een persoonlijke lening met speciale voorwaarden afsluiten. De maanden bestuursbeurs verkregen voor lidmaatschap van een universitair bestuursorgaan tellen in dit geval ook mee.

Studenten moeten namelijk opschieten met hun studie. De hoogte van de afstudeersteun is gelijk aan het beursbedrag dat je aan studiefinanciering ontving in de laatste maand van het studiejaar waarin je vertraging opliep. Bij de berekening zijn de leningen in de vorm van een prestatiebeurs niet meegeteld. Maar het is ook bittere noodzaak om te lenen bij de IBG. Wel is de stijging mede toe te schrijven aan het grotere aantal studenten. Zodra Postbank het ondertekende contract met originele salarisstroken en legitimatiebewijs heeft ontvangen voor controle, wordt het geld aan u overgemaakt. Het Nibud vindt het verstandig dat studenten geld lenen bij de IBG.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu