Atradius is de specialist op het gebied van zakelijke incasso.Incasso Deurwaarder Geld dat u betaalt aan een incassobureau gaat altijd eerst van de kosten af en dan pas van de schuld. Op de Woontest kunt u nu online uw woonwensen testen. Het Incassobureau zal eerst trachten de vordering te innen zonder tussenkomst van de Kantonrechter. Bewaar altijd een kopie van brieven die u schrijft. Europees marktleider op het gebied van Credit Management Services en incasso.

Atradius is de specialist op het gebied van zakelijke incasso. Indien de rechter de gedaagde partij veroordeelt tot betaling, kunnen wij het rechterlijk vonnis aan de veroordeelde betekenen met gelijktijdig bevel om binnen de wettelijke termijn van twee dagen tot betaling over te gaan. De aanpak van Konsensus maakt een deurwaarder in veel gevallen gelukkig overbodig.

Vraag altijd om een specificatie van de schuld en apart van de kosten. KvK geeft tips en vuistregels voor het omgaan met debiteuren. Als het goed is, heb je in je algemene voorwaarden de betalingstermijn vastgelegd.

Wacht niet te lang met het vragen van juridische hulp. Zij zullen je hierover adviseren, als het zover komt. Bij kleine bedragen lonen de hier beschreven methoden soms niet. Sommige bedrijven betalen standaard pas na een herinnering. Effectiever incasseren met advocaten tegen vast en laag tarief. Voor alle vragen over en problemen met debiteurenbeheer, de werkwijze is altijd conform de wensen van de klant. Download brochureDe brochure over de diensten van Alec Burlington en artikelen over credit management kunt u hier downloaden.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu