Als u vroeg genoeg hulp vraagt, kunnen deze maatregelen echter ook helpen voorkomen dat schulden ontstáán of toenemen.Oorzaken Schulden Er zijn verschillende vormen van hulp om problematische schulden te voorkomen of op te lossen. Als een of meer schuldeisers niet akkoord gaan, gaat de schuldregeling niet door. Als u vroeg genoeg hulp vraagt, kunnen deze maatregelen echter ook helpen voorkomen dat schulden ontstáán of toenemen.

Indien u aan de voorwaarden voldoet, vraagt de Kredietbank Noord-West de saldi van de schulden op bij de schuldeisers. In geval van uitzondering is beperking van de saneringsduur tot één jaar mogelijk. Afhankelijk van uw omstandigheden en de aard van uw schulden stelt de bank vast of uw schulden kunnen worden betaald door een saneringskrediet of een schuldbemiddeling. Het Bureau Krediet Registratie, iedereen heeft er wel ooit van gehoord. Eventueel kunt u dan een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen WSNP. Op grond van uw inkomsten en lasten wordt berekend hoeveel u per maand moet aflossen. Later in het jaar vinder er nog andere studiedagen plaats.

Als u volhoudt, kunt u na een aantal jaren een nieuwe start maken en heeft u uw financiële toekomst weer volledig in eigen hand. Een scheiding kan hoge kosten en veel problemen met zich meebrengen. Voor elk doel is het doorlopend krediet van Directa een prima keuze. Bent u het niet eens met de wijze waarop de bewindvoerder dit doet of zijn andere taken uitvoert, dan kunt u de rechtbank daarover aanspreken. In sommige gevallen kunt u bij een gemeentelijke kredietbank geld lenen om de schuldeisers in één keer het afgesproken bedrag te betalen. Dit gebeurt als uw situatie door bijvoorbeeld een hoge leeftijd of ziekte nauwelijks aflossing mogelijk maakt. Overigens kan de rechtbank u de schone lei alsnog afnemen als later blijkt dat u informatie heeft achtergehouden of afspraken niet bent nagekomen.

Misschien is het nu duidelijk waarom u financieel niet uitkomt. In Nederland zijn miljoenen mensen met creditcards welke worden uitgegeven door bv. Uw aflossingsruimte is lager dan het totaal van de maandelijkse aflossingen. Hulpverlening kan dus bijdragen aan het oplossen van bestaande financiële en andere problemen. Een lening kan altijd goedkoper, wordt nog steeds gezegd. Gebruik de informatie die u daar vindt om uw probleem op te lossen. Voor de betreffende huishoudens is een problematische schuldsituatie een serieus probleem. In dat kader is al het een en ander tot stand gekomen. Uw partner werkloos wordt van tweeverdiener naar éénverdiener.

Verloopt alles wél volgens de regels, dan verstrekt de rechtbank u na afloop van de vastgestelde periode een schone lei. Na een jaar nog eens nagerekend blijkt de rente toch weer erg hoog, in totaal, over dat jaar.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu