Als u uw schulden niet betaalt, kunt u failliet worden verklaard.Failliet Gaan Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon. Indien de concurrenten geheel zijn voldaan, gaat het restant naar de eventuele achtergestelde schuldeisers. In Nederland kan een faillietverklaring op drie manieren tot stand komen. Startkapitaal is moeilijk te vinden als je zelf je broodwinning wil creŽren.

Als u uw schulden niet betaalt, kunt u failliet worden verklaard. Mogelijk brengt het ARKimedesfonds hier verandering in. Als u failliet wordt verklaard heeft dat tot gevolg dat al uw bezittingen en geldvorderingen in beslag worden genomen. Een doordacht attentiebeleid legt nochtans geen windeieren. Fiat en Saab gaan niet weg, brands zijn te veel waard. Het eventuele restant gaat naar de concurrente "gewone" schuldeisers.

Na de faillietverklaring gaat de zogenaamde bewaarfase in. Vraag de curatoren altijd om een recu als ze iets meenemen. Een faillissement kan enkele maanden duren maar soms sleept de zaak jarenlang. Een geloof in dat ene creatieve idee dat niemand onberoerd laat. Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen in staat van faillissement worden verklaard. De Russen dienen aanklachten tegen alle betrokkenen in.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu