Als u over vermogen beschikt, kunnen wij geen kwijtschelding verlenen.Kwijtschelding Als u over vermogen beschikt, kunnen wij geen kwijtschelding verlenen. De G8 hebben in het verleden hun beloften al laten vallen. Per november van dat 4e jaar kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding. Vooralsnog speelt de WOZ-waarde dus geen rol bij het bepalen van de hoogte van de huren. Wanneer?De aanvrager moet een inkomen hebben op of vlak boven het bijstandsniveau om voor kwijtschelding of vermindering in aanmerking te komen. De uitkeringsgegevens worden gecontroleerd via proefstroken van de afdeling Publiekszaken. Als de betaalcapaciteit nul of minder is, kunt u in beginsel volledige kwijtschelding krijgen, tenzij u vermogen of bezittingen hebt.

Een kwijtschelding of vermindering gemeentelijke heffingen is een gedeeltelijke ontheffing van de betaling van de gemeentelijke heffingen. Openbaarheid van informatieDe informatie is niet openbaar. De aanvrager moet een inkomen hebben op of vlak boven het bijstandsniveau om voor kwijtschelding of vermindering in aanmerking te komen. Stukken waarmee de juistheid van de financiŽle gegevens kan worden aangetoond, zoals bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift. Op dit ogenblik is er nog geen enkel bewijs van een massale kwijtschelding bekend gemaakt. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. Momenteel start de gemeente met het afzetten van delen van de . De behandeling van het wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat de WOZ-waarde een rol gaat spelen bij de bepaling van huurprijzen, is door de Eerste Kamer opgeschort. Dit beroepschrift geldt dan voor alle drie de instanties.

Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen. Door de ontruiming van het stadhuis op donderdag vanwege . Het verschil tussen uw netto-inkomsten en de bovengenoemde bedragen is de betaalcapaciteit. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn. Een eventueel beroep tegen een afwijzing moet bij het waterschap worden ingediend.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu