Als u failliet wordt verklaard, beheert de curator uw vermogen.Curator Bekijk alle artikelen waarvan de naam begint met Curator. Inkomsten die de schuldenaar tijdens het faillissement geniet worden in principe bij de boedel gevoegd. In de praktijk maakt de curator over die inkomsten echter afspraken met de schuldenaar. Vanaf het moment van de faillietverklaring verliest de schuldenaar het beheer over zijn vermogen. Hij kan de curator te allen tijde voor verhoor bij hem roepen.

Hier is dan ook wel bekend wie de curator is en hoe je deze kan bereiken. Hij is het immers die het faillissement in het belang van alle schuldeisers beheert en afwikkelt. De rechtbank, sector kanton houdt toezicht op de curator. Met één enkel pakket kunt u dus uw volledige administratie automatiseren en uw tijdswinst nog groter maken. Indien een van de curatoren wegvalt, oefent de andere curator de curatele vervolgens alleen uit. De rechtbank van koophandel kan haar beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen om de koopman of het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een gerechtelijk akkoord te vragen zie 1. Als u failliet wordt verklaard, beheert de curator uw vermogen. Als uw bedrijf failliet is, kan de curator besluiten om uw bedrijf te liquideren. In de praktijk zal deze functie vaak worden vervuld door een advocaat of een notaris.

Tevens is het mogelijk om dat de curator de wens formuleert de curandus te laten versterven geen voeding en water toedienen als de curanduis in coma is geraakt. Hij stelt zo snel mogelijk een beschrijving van de baten en schulden op. Er mag wel een non-reanimatie verklaring worden opgesteld.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu