Als laatste punt wil ik stilstaan bij het beroepsgeheim.Als ze iets meer armslag wil, dan zal ze er drie jaar over doen in plaats van twee. Deze ontwerpen krijgen dan ook de volledige steun van de SP. Overbevolking en feodaal machtsmisbruik in Engeland hebben een massale uittocht veroorzaakt naar het lege continent Amerika waarop de druk van de schaarste kon worden afgewenteld. Nu heb je een overzicht over wat er direct betaald moet worden. Het eerste punt van discussie betreft het feit dat de bevoegdheid voor de regeling van de collectieve schuldenregeling van de beslagrechter naar de arbeidsrechtbank wordt overgeheveld. Koop vandaag een zonnebank, je hoeft pas volgend jaar te betalen. Ze voelen zich erg onzeker en vergelijken zichzelf met hun leeftijdgenoten.

Macht is het vermogen om schaarste te scheppen of te handhaven. Tieners zijn imitators, ze apen na; dat heet mimetische begeerte. Dan steeds maar weer schuiven met geld om op tijd aan al jouw verplichtingen te voldoen. Een ander was uit de arbeidsmarkt geraakt omdat ze nu eenmaal nogal traag is. Gelukkig had ze een particuliere huisbaas, die vergat om jaarlijks de huur te verhogen. De overheid werd de grote stimulator van massale schulden. Stel een lijst op met alle openstaande rekeningen, aanmaningen, incassobureaus en deurwaarders. De Europese expansie heeft geen overvloed geschapen, maar juist overal de schaarste geďntroduceerd. Maar hoe moest dat dan met die tweehonderd euro aan de postbank en aan Wehkamp.

Dan wordt er op de deur een aankondiging aangeplakt voor een openbare verkoop. Sommigen willen misschien op termijn de arbeidsrechtbank nieuwe bevoegdheden geven. Wetenschap en technologie maakten het mogelijk om machines te bouwen. Verkeersboetes zijn een verhaal apart, omdat de officier van justitie een gijzelingsactie kan starten. Sindsdien zorgt hij altijd voor een beetje reserve, want dát wil hij nooit meer.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu