Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.Rechten Rechten zijn de regels die bepalen wat je wel en niet mag. Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Rechten worden vaak in één adem genoemd met plichten. De nieuwste leden zijn Heavy user, Lazariopops, Elena1960, . Iedereen in Nederland heeft rechten, ook mensen onder de 18. Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Als je er niet uitkomt, kun je vragen stellen in het forum 'Feedback'. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.

Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Dit Verdrag is door 180 landen ondertekend, waaronder Nederland. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. Een voorbeeld van een wet die voor iedereen geldt, is de Wegenverkeerswet. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren. In de toekomst zullen we allemaal een beetje langer en harder moeten gaan werken. Bijvoorbeeld, als advocaat, bedrijfsjurist of als RAIO.

Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen. Je kan je hier even voorstellen aan de andere gebruikers. Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Zij hebben afgesproken hoe ze met hun kinderen om zullen gaan.

Ergernissen of heb je moeite met het eerste jaar van je nieuwe studie recht? Hier kun je dat allemaal bespreken. Ook voor vragen over en hulp bij je toekomstige studie. Bent u lid en ingelogd? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van ons Adviescentrum. In dit forum is verder ruimte voor rechtsfilosofische vraagstukken.

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid. Insolventierecht, rechtspersonen, vermogensrecht, privatisering, mededinging,. Exchange programma's, keuzevakken volgen, buitenlandse stage,.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu