Aansprakelijkheid beperken:Afhankelijk van de situatie bent u bij faillissement met uw hele vermogen aansprakelijk.De ambulante handelaar verkoop in het openbaar moet een leurderskaart hebben. Geschillen worden behandeld voor de gespecialiseerde Rechtbank van Koophandel, per arrondissement. Als de handelaar bij een faillissement geen belangrijke fout maakte, kunnen de schuldeisers hem niet vervolgen en krijgt de handelaar een nieuw financieel leven. De gefailleerde blijkt inmiddels onvindbaar.

In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf. Bruikbaar bij een ondraaglijke en onoplosbare schuldenlast. Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. Ze heeft niet de door de wet vereisde informatie aangeleverd. Aansprakelijkheid beperken Afhankelijk van de situatie bent u bij faillissement met uw hele vermogen aansprakelijk.

Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon. De winst zal niet wijzigen als gevolg van mutaties aan de creditzijde. Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen in staat van faillissement worden verklaard. In dit boek wordt aangegeven hoe een en ander plaats kan vinden. De bank is met 28 miljoen euro de grootste schuldeiser, gevolgd door de Belastingdienst met 2 miljoen euro. De bewindvoerder betitelt verder ook de verpanding van 50 procent van de aandelen van het Duitse dochterbedrijf kort voor de surseance als opvallend. De verkoop van de inventaris leverde de Rabobank, de grootste schuldeiser, 4,5 miljoen euro op.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu