Aan preventie is tot nu toe minder aandacht besteed en bovendien is die vaak versnipperd.Preventie Aan preventie is tot nu toe minder aandacht besteed en bovendien is die vaak versnipperd. Dat betekent dat bijna iedereen er zelf of in de eigen omgeving wel mee te maken heeft. Preventie is het geheel van doelbewuste en systematische initiatieven die anticiperen op risicofactoren voordat het probleem ontstaat, wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is. En over de bewaking van de kwaliteit van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en vaccins. Preventie is verhinderen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. Indien het gaat regenen, kun je de paraplu gebruiken om te voorkomen dat de regen je te nat maakt.

Een defensieve rijstijl biedt preventie om niet betrokken te raken bij verkeersfouten van anderen. Rubberman heeft Rubbermap handleiding voor jongerenwerkers over liefde, relaties en seksualiteit. Het uitvoeren van de hielprik bij pasgeborenen om een aantal ziekten te ontdekken om preventieve maatregelen te kunnen nemen als er een ziekte ontdekt wordt. Ook vindt u hier een PDF-file van de informatiekrant voor ouderen met depressieve klachten. Ongeveer een kwart van de mensheid lijdt aan enige vorm van allergie. Een fietsband kan men vullen met een vloeistof die een ontstaand gat onmiddellijk kan dichten. Externe link Dit onderdeel van kiesBeter biedt informatie over wat mensen zelf kunnen doen om gezond te leven en ziektes te voorkomen. Een paraplu meenemen als men het huis verlaat, ook als de zon schijnt.

Defensief verkeersgedrag wil zeggen dat men de bedoeling van anderen controleert voordat men de eigen geplande handeling doorvoert. Ook een oogspoelfles is direct uit voorraad leverbaar. Hiermee voorkomt men inbraak in bijvoorbeeld een huis of een bedrijfspand.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu